Članstvo

Članom udruge Društva prijatelja piva može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja prihvati Statut udruge i na njemu zasnovane akte te je spremna aktivno djelovati na ispunjenju ciljeva udruge. Učlaniti se može ispunjavanjem pristupnice na sastancima društva ili putem weba slanjem popunjene pristupnice koja se nalazi niže.
Punopravno članstvo s pravom odlučivanja imaju članovi koji plate godišnju članarinu. Članarina za plaća za kalendarsku godinu i njenu visinu za svaku godinu određuje Sabor udruge. Svakom članu koji plati članarinu izdaje se iskaznica člana društva koja vrijedi do 31.12. tekuće godine. Članska iskaznica dokaz je članstva i njenom prezentacijom član ostvaruje svoja članska prava kao i posebne pogodnosti koje iz tog članstva proizlaze. Popis pogodnosti objavljuje se na ovim stranicama. Članarina za 2015. godinu iznosi 120,00 kn. Članarina se može platiti:
– u gotovom novcu na sastancima udruge
– na transakcijski račun (IBAN)
u korist: Društvo prijatelja piva, Psunjska 8, Zagreb
IBAN: HR14 2484 0081 1026 3789 7
poziv na broj: upišite datum uplate
svrha plaćanja: članarina za 2015.

U slučaju da uplatite članarinu direktno na transakcijski račun, nemojte zaboraviti poslati pristupnicu.

Pored fizičkih osoba, članom udruge može postati i pravna osoba koja prihvati Statut udruge i na njemu zasnovane akte te je spremna aktivno sudjelovati na ispunjenju ciljeva udruge doprinosima financijske i druge naravi. Predstavnika članice udruge – pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Visinu članarine za pravne osobe za svaku godinu određuje Sabor udruge. Članarina za pravne osobe za 2015. godinu iznosi 1.000,00 kn.